PaythonSymphony

WebWalker

Efektivní nástroj pro automatické testy aplikací

 

Rozbalit+
Sbalit-

 

Rozbalit+
Sbalit-

Tester k vašim službám: WebWalker

WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který simuluje chování uživatele.

Automatizace funkčního testování tak výrazně sníží náklady na testování a zároveň zajistí požadovanou kvalitu a spolehlivost vaší aplikace.

Automatické testy průběžně vylepšují systémy mnoha našich zákazníků.

Jednoduchý, pružný a opakovatelný způsob
provádění automatických testů vám umožní
efektivněji využít vaše kvalifi kované pracovníky.

Rozbalit+
Sbalit-

Co WebWalker otestuje

WebWalker je schopen pravidelně a plně automatizovaně otestovat libovolné webové aplikace.

Příklady testů různých typů aplikací:

 • eShop
  Načtení celé stránky s produkty, čas potřebný na zobrazení detailu produktu apod.
 • Prodejní a rezervační systémy
  Konzistence ceny v různých krocích rezervace, doba přechodu mezi jednotlivými kroky rezervace, rychlost načítání stránek apod.
 • Aplikace a systémy dostupné za heslem
  Počet selhání přihlášení do systému, důvod selhání přihlášení apod.
 • Aktivace služeb systému
  Úspěšnost aktivace profi lu, změny profi lu apod.
 • Nové verze patche aplikací, u kterých probíhá kontinuální vývoj.
Rozbalit+
Sbalit-

Jaké hlavní výhody WebWalker přináší

Zrychlení vývoje a snížení nákladů
WebWalker snižuje náklady na jednotlivé testery a výrazně zvyšuje rychlost testování.

Ověření správnosti klíčových údajů
Simulací práce uživatele lze jednoduše ověřit, zda jsou údaje zobrazené zákazníkům správné na různých místech aplikace.

Předcházení obchodních ztrát
Schopnost vyhodnotit souvislosti mezi údaji zobrazenými na různých místech systému umožňuje předcházet obchodním ztrátám.

Zvýšení kvality a spolehlivosti služby
Opakované sledování dostupnosti a doby odezvy snižuje riziko výpadku aplikace.

Spolupráce s manažerem kvality
Automatické testy webových aplikací podporuje proces kontroly Q/A manažerem.

Rozbalit+
Sbalit-

 

Rozbalit+
Sbalit-

Ušetřete si peníze i starosti

Opakovaná testování zabírají v rozpočtech větší a větší položky, ale přesto se běžně stává, že některé části aplikace přestanou fungovat.

Automatické spouštění testů s následným vyhodnocením a zobrazením výsledků umožní efektivnější práci vašich zaměstnanců, větší kontrolu nad provozovanou aplikací i větší spokojenost a loajalitu zákazníků.

WebWalker vám ušetří nejen starosti s kvalitou, ale i několik testerů na plný úvazek.

Rozbalit+
Sbalit-

Výsledky vidíte na první pohled

WebWalker nabízí pokročilé nástroje pro vizualizaci získaných výsledků pro podporu rozhodování.

Veškeré výsledky automatických testů lze zobrazit formou přehledů, tabulek a grafů. Tyto reporty lze následně exportovat do běžně používaných formátů (HTML, PDF, DOCX, XLSX nebo CSV).

Pro operativní sledování a hlášení chyb je v době identifi kace nedostatku v aplikaci možné uložit i snímek celé obrazovky. WebWalker tak významně napomáhá zjednodušit komunikaci a rychlost oprav i při chybových stavech aplikací.

Rozbalit+
Sbalit-

 

Rozbalit+
Sbalit-

 

Rozbalit+
Sbalit-

Materiály ke stažení

Produktový list:


Formát: PDF

Rozbalit+
Sbalit-

Kontaktní formulář

 

Kontaktujte nás ohledně dalších informací:×

*povinná pole